Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình

Sản phẩm của hồ sơ Thiết kế Kiến trúc - thiết kế Nội thất bao gồm từng phần hay toàn bộ các hồ sơ sau: Hồ sơ thiết kế phương án, Hồ sơ thiết kế cơ sở (kèm theo dự án đầu tư), hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tùy theo đặc thù công việc mà bạn cần các loại hồ sơ khác nhau

Hồ sơ bao gồm các bản vẽ, thuyết minh được trình bầy riêng hoặc thể hiện ngay trên bản vẽ, dự toán. Nội dung, thành phần hồ sơ bản vẽ được quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác. Cụ thể như sau: 
1. Hồ sơ thiết kế phương án

- Bản vẽ sơ bộ thể hiện giải pháp về tổng mặt bằng, kiến trúc, nội thất với các kích thước và khối lượng chủ yếu, cao độ xây dựng;
- Phối cảnh công trình, tiểu cảnh, sơ đồ minh họa, ...
- Thuyết minh thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án thiết kế.

2. Hồ sơ thiết kế cơ sở

+ Các bản vẽ thiết kế cơ sở
Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp về tổng mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình với các kích thước và khối lượng chủ yếu, các mốc giới, toạ độ và cao độ xây dựng;
- Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ.

+ Thuyết minh thiết kế cơ sở

- Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế; giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực; các số liệu về điều kiện tự nhiên, tải trọng và tác động; danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng;
- Thuyết minh công nghệ: Giới thiệu tóm tắt phương án công nghệ và sơ đồ công nghệ; danh mục thiết bị công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu liên quan đến thiết kế xây dựng;
- Thuyết minh xây dựng.

3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật

- Thuyết minh gồm các nội dung theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng phải tính toán lại và làm rõ phương án lựa chọn kỹ thuật sản xuất, dây

chuyền công nghệ, lựa chọn thiết bị, so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kiểm tra các số liệu làm căn cứ thiết kế; các chỉ dẫn kỹ thuật; giải thích những nội dung mà bản vẽ thiết kế chưa thể hiện được và các nội dung khác theo yêu cầu của chủ đầu tư;
- Bản vẽ phải thể hiện chi tiết về các kích thước, thông số kỹ thuật chủ yếu, vật liệu chính đảm bảo đủ điều kiện để lập dự toán, tổng dự toán và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng;
- Dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

4. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

- Bản vẽ thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng công trình;
- Thuyết minh được trình bầy riêng hoặc trực tiếp trên bản vẽ giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được để người trực tiếp thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế
 Dự toán thi công xây dựng công trình.
Có lẽ với bạn như vậy là quá nhiều thì phải, thực ra với loại nhà ở đơn giản thì hồ sơ cũng cần ở mức độ đơn giản. Với Ktshanoi hồ sơ chỉ khoảng 30-40 bản vẽ là đủ cho một công trình thi công.
Bạn nhãy tham khảo Dịch vụ thiết kế nhà đẹp qua email  để biết được mình cần gì khi bắt đầu thiết kế nhé

khách hàng tham khảo các mẫu thiết kế nhà đẹp tại link:
Thiết kế nhà biệt thự đẹpThiết kế nhà ống, nhà lô đẹp

Để có được bản vẽ chi tiết và dịch vụ tư vấn mời bạn gọi đến số hotline để được hướng dẫn 0913038356

Bình luận

Thêm bình luận

0913 038 356